โปรแกรมเที่ยวเชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ ปางช้างแม่แตง เชียงรายภูชี้ห้า

โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์-บ้านถวาย-วัดศรีสุพรรณ- ปางช้างแม่แตง-วัดบ้านเด่น-ดอยสุเทพ-
ถนนคนเดินเชียงใหม่น้ำพุร้อนแม่ขะจาน-วัดร่องขุ่น-นอนภูชี้ฟ้า-ดอยตุง-วัดพระแก้วมรกต-
4วัน 3 คืน รับ-ส่ง เชียงใหม่-เชียงราย

วันที่หนึ่ง รับคณะ ทัวร์ที่เชียงใหม่-ดอยอินทนนท์-น้ำตกวชิรธาร-พระธาตุจอมทอง-บ้านถวาย-วัดศรีสุพรรณ
08.00น. ต้อนรับโดยทีมงานเสียงซึงทัวร์ ที่จุดนัดหมายเดินทางโดยรถตู้ ปรับอากาศ VIP.
พาไปรับบริการอาหารเช้าที่ห้องอาหาร/ร้านอาหาร
09.00น. เดินทางสู่ดอยอินทนนท์ นำท่านสักการพระมหาธาตุเจีดีย์นถเมทนีดลและนภพลภูมิสิริ
สร้างถวาย พร้อมชมแปลงดอกไม้ ผลไม้เมืองหนาว จากนั้นมุ่งสู่จุดสูงสุดแดนสยาม
2,563เมตรเดินเที่ยวชมธรรมชาติ ตามเส้นทางอ่างกาหลง ป่าใส่เสื้อ ที่ได้รับการออกแบบ
เส้นทาง เดินเป็นสะพานไม้ โดยนายไมเคิล วอลซ์ ชาวแคนนาดาชมกุหลาบพันปี หรือมอสที่ใหญ่
ที่สุดในโลก และชมการเลือกซื้อสินค้าจากชาวม้ง
12.00น. ทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย ที่โครงการหลวงดอยอินทนนท์/
เที่ยวชมน้ำตกวชิรธาร ขนาดใหญ่สูงประมาณ 80 เมตร
นำท่านนมัสการ พระธาตุจอมทอง ซึ่งเป็นพระธาตุ (ประจำปีเกิดปีชวด)
16.40น. ไปบ้านถวาย ชมตลาดไม้แกะสลัก หมู่บ้านหางดง
17.30น เที่ยววัดศรีสุพรรณจ.เชียงใหม่. ชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลก. อาศัยมิติด้านการอนุรักษ์สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมเครื่องเงิน บนถนนวัวลาย
18.00น. พาท่านเข้าที่พักโรงแรมอิมท่าแพ(ห้องมาตรฐาน2 ท่าน)
19.00น. บริการอาหารเย็น แบบขันโตกดินเนอร์ที่ศูนย์วัฒนธรรม พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองที่
สิบสองปันนาขันโตก พร้อมชมการแสดงของเผ่าชนต่างๆ(รวมในทริปทัวร์มื้อที่ 1)
21.00น. เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดี

วันที่สอง ปางช้างแม่แตง-วัดบ้านเด่น- ดอยสุเทพ-ถนนคนเดินเชียงใหม่
07.30น. ทานอาหารเช้าที่โรงแรม(รวมในทริปทัวร์มื้อที่2)
08.00น. เดินทางไปปางช้างแม่แตง โดยมีกิจกรรมการนั่งช้าง( Elephant Riding)ประมาณ1
ชั่วโมง ชมธรรมชาติเลียบริมฝั่งแม่น้ำแม่แตง บริเวณใกล้กับแค้มป์ของปางช้างแม่แตง และกิจกรรมการนั่งเรือยางล่องแก่ง (Whitewater Rafting) โดยเริ่มต้นล่องเรือจากแค้มป์แม่แตงทัวร์ ล่องตามลำน้ำแม่แตงระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ซึ่งจะล่องเรือผ่านแก่งหินที่มีระดับความยากของแก่งอยู่ระหว่างระดับ3-5 ( Class of Rapid 3-5) ให้ความรู้สึกอันแสนสนุก ตื่นเต้น เร้าใจ และยังมีกิจรรมล่องแพไม้ไผ่( Bamboo Rafting) สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัสกับบรรยากาศการนั่งแพไม่ไผ่แบบดั้งเดิม ชมธรรมชาติสองฝากฝั่งแม่น้ำแม่แตงที่ให้ความรู้สึกสบายและผ่อนคลาย
12.00น. บริการอาหารกลางวันร้านอาหาร
13.00น. พาท่านไปไหว้พระวัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน ที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วัดแห่งนี้มีความสวยงามวิจิตรตระการตาเป็นอย่างมาก จากการก่อสร้างวัดให้งดงามนั้นก็เนื่องจากต้อง
การมุ่งเน้นให้วัดแห่งนี้เป็น สถานที่พักผ่อนทางจิตใจมากกว่าการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
อันเป็นธรรมกุศสโลบายเพื่อดึงดูดผู้คนให้เข้าวัด มาชื่นชมความสวยงามที่แฝงไว้ด้วยคติธรรม
เป็นการชักนำชาวโลกยุคนี้ให้ใกล้ชิดศาสนา และซึมซับในคำสอนขององค์พุทธศาสดา พร้อมๆ
ไปกับการเที่ยวชมพุทธสถานแห่งนี้ และยังเป็นสถานที่นมัสการพระธาตุประจำปีเกิดทั้ง 12 ราศี
15.30น. นำท่านสักการะพระธาตุดอยสุเทพ (1) พระคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ จนกลายเป็นสัญญาลักษณ์เชียงใหม่
17.00น. เข้าที่พัก โรงแรมอิมท่าแพ...พักผ่อนตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดี
ติดถนนคนเดินเลยแหล่งช้อปปิ้ง(ถนนคนเดินเชียงใหม่-วันเสาร์ที่ถนนวัวลาย-วันอาทิตย์ที่ท่าแพ
19.00น. ทานอาหารเย็น ร้านอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม น้ำพุร้อนแม่ขะจาน-วัดร่องขุ่น-วัดพระแก้วมรกต-นอนภูชีฟ้า
07.00น. บริการอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารโรงแรม (รวมในทริปทัวร์มื้อที่3 )
08.00น. มุ่งสู่ จ.เชียงราย นำท่านพักผ่อนที่น้ำพุร้อนแม่ขะจานตามอัธยาศัย จากนั้นชมพุทธศิลป์ที่วัดร่องขุ่น
วัดที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม สร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
13.00น. นำท่านทานอาหารเที่ยงร้านอาหารริมน้ำกก ตามอัธยาศัย
หลังอาหารเราจะพา คณะทัวร์พาไปไหว้พระแก้วมรกต
14.30น. พร้อมกันเดินทางมุ่งสู่ อ. เทิง ขึ้นเขาภูชี้ฟ้า
17.00น. เข้าพักที่ ภูสวรรค์รีสอร์ท (ห้องละ 2-4-5 ท่าน ทีวี น้ำอุ่น พัดลม) ชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ.ที่พัก
ชมพระอาทิตย์ตกดินที่รีสอร์ท ได้เลยคะ
19.00น. บริการอาหารเย็น (รวมในทริปทัวร์มื้อที่ 4) พักผ่อนตามอัธยาศัยนั่งนับดาว ณ.ที่พักใกล้จุดชมวิวผาสวรรค์
ราตรีสวัสดิ์..

วันที่สี่ ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า-โครงการดอยแม่ฟ้าหลวง-พระธาตุดอยตุง
05.00น. ขึ้นยอดภูชี้ฟ้าชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่สวยงามที่สุดลอยอยู่เหนือลำน้ำโขง ชายแดนไทย-ลาว
ที่นับเป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดของเมืองไทย ควรพกไฟฉายไปด้วยเนื่องจาก
ทางเดินเท้าขึ้นภูชี้ฟ้า เป็นเส้นทางที่ลาดชัน และไม่มีแสงสว่าง
07.00น. บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (รวมในทริปทัวร์ มื้อที่ 5)
08.30น. พร้อมกันที่รถออกเดินทางไปดอยตุง
11.30น. เที่ยวชมดอยตุง ชมสวนแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นสวนไม้ประดับที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
ชมพระตำหนักดอยตุง ศิลปะล้านนาและสวิสเซอร์แลนด์ และชมหอพระราชประวัติของของสมเด็จย่า
บริการอาหารกลางวันที่ดอยตุง ตามอัธยาศัย
14.00น. นำท่านนมัสการ พระธาตุดอยตุง เพื่อเป็นสิริมงคล (พระธาตุประจำปีเกิดปีกุล)
16.30น. ซื้อของฝากร้านขายของฝากแหนม-หมูยอ-แคบหมู-ไส้อั่ว-น้ำพริกหนุ่ม
ส่งคณะทัวร์ตามที่นัดหมายสนามบินเชียงราย ด้วยรอยยิ้มประทับใจ..

อัตราค่าบริการ ---------------
ราคานี้รวม 1.ค่าอาหารขันโตกดินเนอร์มื้อเย็น 1มื้อ(อาหารตามระบุในโปรแกรม 4มื้อ)=5มื้อ
2.ค่าที่พัก 3 คืนตามระบุ (เชียงใหม่เกตุ2คืน)
3.ค่าธรรมเนียมสถานที่เที่ยวตามระบุในโปรแกรมทุกที่
4.ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท
5.ค่ารถตู้ผู้ชำนาญเส้นทางท่องเที่ยวตลอด(โปรแกรมพร้อมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว)/ค่าที่พักคนขับรถ
ราคาไม่รวมอาหารที่ไม่ระบุในโปรแกรม

ข้อแนะนำ ให้เตรียมถุงมือ, เสื้อกันหนาว, อุปกรณ์กันหนาว, ยาประจำตัว, หมวกกันแดด, แว่นตา, กล้องถ่ายรูป

เสียงซึงทัวร์ รีสอร์ท
ติดต่อคุณภาวาณี(แจ๋ม ):โทร.
มือถือ แฟกซ์
E-mail,
ผู้ชำนาญเส้นภาคเหนือ รับจัดทัวร์ภาคเหนือ ทัวร์ท้องถิ่นภาคเหนือ ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย น่าน

ไม่ระบุราคา
เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร กดดูเบอร์โทรผู้ขาย 0812xxxx 0812678361
กรุณาอย่าโอนเงินไม่ว่าในกรณีใดๆ หากผู้ขายต้องการให้โอนเงินก่อนหรือมัดจำล่วงหน้า โปรดแจ้งฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 02-833-3187 หรือ cs@olx.co.th
ตรวจสอบบัญชีรายชื่อคนโกง ที่นี่!
pavaneee
ขาย
honey pot