พระสมเด็จ กรุวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร (วัดกัลยา) เปิดให้บูชา

อุ๊บส์! ประกาศนี้หมดอายุแล้ว

พระสมเด็จ กรุวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร (วัดกัลยา) เปิดให้บูชา

70,000 บาท

honey pot