เครื่องบดพลาสติก พร้อมมอเตอร์ 30HP.

อุ๊บส์! ประกาศนี้หมดอายุแล้ว

เครื่องบดพลาสติก พร้อมมอเตอร์ 30HP.

160,000 บาท

honey pot