ภาพถ่ายหลวงพ่อเทศวัดสระทะเล ปี 2495

ภาพเขียนสี หลวงพ่อเทศวัดสระทะเล อ.พยุหะคีรี ปี2495 เก่า สภาพสมบูรณ์พร้อมกรอบเดิม ตามประวัติหลวงพ่อเทศท่านศักดิ์สิทธิ์มากขนาดถ่ายรูปไม่ติดต้องเขียนภาพท่านไว้บูชาครับ

3,500.-
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ กดดูเบอร์โทรผู้ขาย 0872xxxx 0872040054 yyyyy
ขาย มือสอง
honey pot