ชุดรมดำ 2

ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
1. น้ำยารมดำร้อนเหล็ก / ปืน / มีด (ที่เป็นเหล็ก)
2. น้ำยารมดำเย็นเหล็ก / ปืน / มีด (ที่เป็นเหล็ก)
3. ไขข้น เคลือบผิว บำรุงผิวเหล็ก หรือน้ำมันปืน
4. น้ำยาลอกรมดำ

850.-
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี กดดูเบอร์โทรผู้ขาย 0818xxxx 0818025577 อู๋ ไกรฤกษ์
ขาย มือหนึ่ง
honey pot