อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ทำเลทอง กลางเมืองพิษณุโลก

อุ๊บส์! ประกาศนี้หมดอายุแล้ว

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ทำเลทอง กลางเมืองพิษณุโลก

4,700,000 บาท

honey pot