ขายที่ดินพร้อมบ้านและหอพัก ติดมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

อุ๊บส์! ประกาศนี้หมดอายุแล้ว

ขายที่ดินพร้อมบ้านและหอพัก ติดมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

6,500,000 บาท

honey pot