เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว เนื้อเงิน

อุ๊บส์! ประกาศนี้หมดอายุแล้ว

เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว เนื้อเงิน

300,000 บาท

honey pot