ตะกรุดหลวงพ่อจําลอง (มหาอุตม์) ดอกสีดำ วัดเจดีย์แดง จ.อยุธยา

อุ๊บส์! ประกาศนี้หมดอายุแล้ว

ตะกรุดหลวงพ่อจําลอง (มหาอุตม์) ดอกสีดำ วัดเจดีย์แดง จ.อยุธยา

800 บาท

honey pot