เหรียญพระครูพิบูลย์คณารักษ์ j33

เหรียญพระครูพิบูลย์คณารักษ์ j33
ผู้ที่สั่งซื้อ รบกวนขอบวกค่าจัดส่ง (EMS) 40 บาท นะครับ หลายๆรายการรวมกันก็คิด 40 บาทครับ
วิธีการสั่งซื้อ
1. เลือกรายการสั่งซื้อ โดยระบุรหัสสินค้าตามที่ผู้ขายตั้งไว้ เช่น J 1 ซึ่ง
อยู่ท้ายข้อความชื่อสินค้า
2. ทำการชำระเงินค่าสินค้า ตามราคาสินค้า (บวกค่าจัดส่ง 40 บาท)
โดยชำระ ผ่านทาง บัญชี ธนาคารไทย พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาด่าน
ขุนทด (นครราชสีมา) นายเจริญ ไขขุนทด หมายเลข บัญชี 4028305983
3. เมื่อดำเนินการชำระราคาค่าสินค้า ตามข้อ 2. เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งรายการ
สั่งซื้อและแจ้งการชำระเงิน พร้อมที่อยู่ในการจัดส่งมาที่ผู้ขายโดย คลิ๊กที่
อีเมล์ : สอบถามผู้ประกาศ
4. เมื่อผู้ขายตรวจสอบเช็คยอดเงินแล้ว จะจัดส่งสินค้าให้ที่อยู่ตามที่แจ้งไว้
ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินชำระค่าสินค้า พร้อมแจ้งหมายเลขส่ง
ของกลับไป อนึ่ง หากในวันสุดท้ายที่ต้องทำการจัดส่งสินค้านั้นเป็นวันตรง
กับวันหยุดทำการของไปรษณีย์ ผู้ขายจะจัดส่งสินค้าให้ผู้ซื้อในวันถัดไปที่
ไปรษณีย์เปิดทำการ
5. ทางผู้ขายไม่มีนโยบายการคืนสินค้า การตัดสินใจอยู่ที่ความพึงพอใจของผู้
ซื้อจากการพิจารณาเป็นสำคัญ (ผู้ขายไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่อง
สินค้าที่นำมาลงประกาศขาย มีเพียงความรู้ที่อาศัยจากการจดจำตัวหนังสือ
ที่ปรากฏในสินค้านั้นๆเท่านั้น)

300.-
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา กดดูเบอร์โทรผู้ขาย 0828xxxx 0828730615 jarean59
ขาย มือสอง
honey pot