ขายที่ดินเชียงใหม่ สันกำแพง น.ส.3 เนื้อที่ 7 ไร่ ไร่ละ 270,000

อุ๊บส์! สินค้าชิ้นนี้ผิดกฏการลงประกาศ

ขายที่ดินเชียงใหม่ สันกำแพง น.ส.3 เนื้อที่ 7 ไร่ ไร่ละ 270,000

270,000 บาท

honey pot