ขายอาคารพาณิชย์3ชั้น ติดถนนเชียงใหม่-หางดงข้างหมู่บ้านกุลพัน9

อุ๊บส์! ประกาศนี้หมดอายุแล้ว

ขายอาคารพาณิชย์3ชั้น ติดถนนเชียงใหม่-หางดงข้างหมู่บ้านกุลพัน9

2,900,000 บาท

honey pot