เหรียญ 10 สตางค์ เนื้อเงิน  พ.ศ. 2484

อุ๊บส์! ประกาศนี้หมดอายุแล้ว

เหรียญ 10 สตางค์ เนื้อเงิน พ.ศ. 2484

150 บาท

honey pot