เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย (๒๔๖๐)

อุ๊บส์! ประกาศนี้หมดอายุแล้ว

เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย (๒๔๖๐)

450,000 บาท

honey pot