เหล็กไหลสีแมลงทับชนิดตัด (น้ำหนึ่ง)

เหล็กไหล คืออะไร อนูมูลของธาตุ ดิน น้ำ ลม และไฟ ที่เป็น ไอ กรด แก็ส (ของเหลว) เมื่อรวมตัวด้วยกันแล้วมีลักษณะคล้ายตัวปลิง สามารถเคลื่อนที่ ล่องหน หายตัว เปลี่ยนรูป เปลี่ยนทรง ในรูปแบบต่างๆ ตามที่ตนปรารถนา หรือเรียกอีกชื่อว่าพญาสมิงเหล็ก พญาสมิงเหล็ก คืออะไร ดวงวิญญานเจ้าป่า (เสือสมิง) กับดวงวิญญานพญานาค (นาคราช) หรือนางพญางูเผือก สองฌานนี้รวมตัวกัน เข้าไปอาศัยสถิตในธาตุกายสิทธิ์ (ธาตุเหล็ก) จึงเรียกว่าพญาสมิงเหล็ก (เหล็กไหล) ชอบเข้าไปอาศัยอยู่ในรังเหล็กไหล ที่อยู่ตามถ้ำ เหลือบหิน เงื้อมผา (โคตรเหล็กไหล หรือ รังเหล็กไหล) เมื่อพระอริยะเจ้า หรือผู้ทรงฌาน ใช้พระเวทย์เรียกออกมาจากรัง ก็ถอดปล้องออกปล้องๆ เหมือดึงเสารับส่งวิทยุ ให้ไหลยืดย้อยออกมาจากเพดาลถ้ำ หรือผนังถ้ำ เป็นเส้นสีดำอมเขียวโตเท่าขากรรไกร ลงมาเสพน้ำผึ้งที่จัดเตรียมไว้ ในบางชนิดเป็นนามเหมือนย่านกระบองเพชรก็มี จากนั้นสะกดด้วยพระเวทย์ให้พญาสมิงเหล็กหยุดงวยงง ข่มตัดด้วยกระสินไฟอาคม หรือมีดหมอที่ชุบด้วยพระเวทย์ 108 ช่วงที่พญาสมิงเหล็กสละธาตุขาดออกจากกัน จะเกิดประกายไฟสว่าง และมีสะเก็ดไฟร่วงลงพื้นถ้ำ (ประกายไฟที่ร่วงตกลงพื้นถ้ำเกิดจากในขณะที่พญาสมิงเหล็กยืดย้อยจะมีความร้อนของธาตุ (เตโชธาตุ) เมื่อพระอริยะเจ้า หรือผู้ทรงวิทยานิคม นำกระสินไฟอาคม (เตโชกระสิน) และมีดหมอที่ชุบด้วยพระเวทย์ (เตโชกระสิน) รวมถึงดวงวิญฌานที่ห้อมล้อมพญาสมิงเหล็ก ไฟ กับ ไฟ เมื่อมาประทะกันจะเกิดประกายไฟขึ้น) พญาสมิงเหล็กจะขาดขาดร่วงตกลงสู่พาชนะที่รองรับด้านล่าง (พาน, ผ้าขาว, บายสี) รูปทรง รูปแบบเป็นไปตามองค์ฌาน เป็นธรรมชาติ เนื้อธาตุ (พญาสมิงเหล็ก) เป็นกึ่งโลหะ (กึ่งเหล็ก กึ่งแก้ว) สีดำนิล ไม่ดูดแม่เหล็ก และไม่ดูดกันเอง ลอกคราบได้เหมือนงู เมื่อลอกคราบออกแล้วจะเกิดสีสันสวยงาม บางองค์เปลี่ยนทอง สีแมลงทับ, สีดำนิล หรือเป็นสีรุ้ง แล้วแต่บารมีธรรม ดังรูปที่ 2. - 8. mujแนบมาให้ดูเป็นตัวอย่าง เป็นเหล็กไหลที่ใช้พระเวทย์เรียกให้ยืดย้อย ข่มตัด (น้ำรอง) สีปีกแมลงทับ องค์ฌาน ชื่อ องค์อัคราชจักวาลบาดาล (ผู้เป็นใหญ่เมืองวังบาดาล)

อานุภาพของพญาสมิงเหล็ก เด่นในทาง “มหาอุด” คือ ปืนยิงไม่ออก “คงกระพัน” คืออาวุธแหลมคมทุกชนิดทำ อันตรายไม่ได้ “แคล้วคลาด” คือ ปลอดจากภัยพิบัติต่างๆ อานุภาพเหล่านี้ ดูจะเป็นที่ผู้สนใจของผู้มีไว้ในครอบครองมากที่สุด อีกทั้งเทพเทวาที่ติดตามเฝ้าปกปักรักษาอยู่ ซึ่งมีผลให้ จิตวิญญาณของผู้สร้างขึ้นด้วยฤทธิ์แต่เดิม และกายสิทธิ์ที่สถิตอยู่กับวัตถุธาตุนั้น เปลี่ยนแปลงไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติ เป็น อนิจฺจํ ทุกฺขํ และ อนตฺตา ครั้นเมื่อมาถึงยุคปัจจุบันนี้ จึงอาจมีอานุภาพตามคุณลักษณะของธาตุธรรม ที่จะเป็นฝ่ายพระ (ฝ่ายบุญกุศล) ล้วน ๆ ที่จะให้สุขสมบัติแก่ผู้มีอยู่ในครอบครองแต่ฝ่ายเดียว หรือว่าจะมีอานุภาพตามลักษณะของธาตุธรรม เป็นฝ่ายมาร (ฝ่ายบาปอกุศล) ล้วน ๆ ที่จะให้ทุกข์สมบัติ แก่ผู้มีไว้ในครอบครองแต่ฝ่ายเดียว และ/หรือ จะมีลักษณะของธาตุธรรม 2 ฝ่าย ปะปนกัน ที่อาจให้ทั้งสุขสมบัติแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติดี มีศีลมีธรรม และ ที่ให้ทั้งทุกข์สมบัติแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติชั่ว ทุศีล ขาดหิริโอตตัปปะ และไร้คุณธรรม ได้ตามส่วนของเขา และตามระดับคุณธรรมของผู้มีไว้ในครอบครอง วัตถุ ธาตุกายสิทธิ์นี้เกิดมีขึ้นด้วยฤทธิ์อำนาจของพวกฤาษีผู้มีฌาน (สมาธิระดับสูง) และอภิญญา (ความสามารถพิเศษ) แก่กล้า ในระหว่างอันตรกัป คือในระหว่างที่ว่างจากพระพุทธศาสนาเป็นระยะเวลายาวนานนั้น บรรดามนุษย์ผู้มีบุญ คือ คุณธรรมจากการที่ได้เคยรักษาศีล และเจริญภาวนาสมาธิมาก่อนที่ได้มาเกิดเป็น มนุษย์ในยุคนั้น ได้ออกบำเพ็ญพรต (ถือศีล) พรหมจรรย์ (การออกบวชเว้นเมถุน-คือเว้นชีวิตคู่)

สำหรับเหล็กไหลชนิดน้ำหนึ่ง (ของเหลว) คือ อนูมูลของ ไอ กรด แก็ส ของธาตุกายสิทธิ์มาจับเกาะรวมตัวกัน เป็นเม็ด เช่น วชิระธาตุ หยาดน้ำฟ้า (เทพขอพร), น้ำเหล็กประทุมมาส สีเขียวอมน้ำตาล (เทพ เทวดา พรหม ฤาษี นาคราช รักษา) ทั้งสองชนิด จัดได้ว่าเป็นสุดยอดของ ธาตุกายสิทธิ์ ผู้มีไว้ครอบคลองจะต้องเป็นผู้ที่มีน้ำบริสุทธิ์ หากขาดข้อนี้ เหล็กไหลชนิดเหลวจะล่องหนหายไปหรือ องค์เล็กลงได้ องค์โตขึ้นได้ ตามบารมีีธรรม หรือจริตของผู้ถือครอง

สำหรับเหล็กไหล องค์ที่นำมาแสดงไว้ เป็นเหล็กไหลโกฎิปี สีปีกแมลงทับ รูปแมลงทับ

พุทธคุณ คงกระพันชาตรี และป้องกันภัยพิบัติ

ชอบเสพน้ำผึ้งในคืนพระจันทร์วันเพ็ญ

องค์ฌาน องค์อัคราช บาดาล

3,000,000.-
เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร กดดูเบอร์โทรผู้ขาย 0898xxxx 0898719979 อาจารย์โชติ ริยาพันธ์
ขาย มือหนึ่ง
honey pot